Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apakah Tawassul Itu Musyrik?

Hukum Tawassul
SYAIKH KH ALI MA'SUM KRAPYAK

PENGERTIAN TAWASSUL

Kata Tawassul berasal dari bahasa Arab artinya adalah memakai perantara.

Jadi Doa yang memakai tawassul adalah memohon kepada Allah dengan perantaraan sesuatu.

Sedangkan sesuatu yang di pakai perantara itu disebut dengan wasilah.

RAHASIA DAN LATAR BELAKANG TAWASSUL

Syaikh Abu Saif Al-Hammamiy salah seorang Ulama Al-Azhar menyatakan bahwa terdapat sekelompok orang yang mengatakan bahwa tawassul hukumnya musyrik, membawa kekafiran dan karenanya maka orang yang bertawassul dengan Nabi dan para wali Allah telah menjadi halal darahnya.

Lebih lanjut Abu Saif Al-Hammamiy mengatakan bahwa orang yang bertawassul itu sama sekali tidak beri’tiqad -bahkan terlintas dalam hatinya bahwa Nabi dan para Wali yang ditawassuli itu tempat tujuan akhir memohon.

Melainkan mereka yakin hanya Allah belaka yang mengabulkan permohonan. Demikian sesungguhnya keyakinan yang ada dalam benak hati orang-orang yang tawassul. 

SIAPA SAJA, KAPAN SAJA, DAN DIMANA SAJA

Jika kita mau membaca diri sendiri , maka akan mengetahui bahwa diri kita ini penuh dosa, maksiat, dan kelaliman.

Dan ini semua mengakibatkan terhalangnya pengabulan pengabdian kita.

Dan karena doa itu termasuk pengabdian (ibadah) , maka doapun akan tidak terkabulkan karena Allah berfirman :

…… sesungguhnya Allah hanya menerima (pengabdian) dari orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al- Maidah : 27)

Oleh Karena itu, maka selayaknya jika dalam mengajukan suatu permohonan memakai perantara orang2-orang yang dekat kepada Allah, para Nabi, Waliyullah, Ulama, dan Orang2-orang yang Sholih.

Sebab merekalah orang-orang yang paling berhak memperoleh kenikmatan dari Allah dan permohonannya selalu dikabulkan.

Dengan begitu, maka sesungguhnya Tawassul adalah salah satu cara yang lebih etis/sopan serta luwes dalam mengajukan suatu permohonan kepada Allah, Zat yang Maha Suci dan Maha Agung.

Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengabulkan permohonan. Sedangkan manusia sebagai makhluk sudah pasti mempunyai aturan, sopan santun dan tata karma sendiri dalam upaya mendapatkan kemurahan tersebut.

Memanglah kesopanan dan tata karma hanya dilakukan oleh orang yang mau sopan, tahu adab dan tidak sombong.

Dalam kenyataannya hampir seluruh anugerah Allah yang dicurahkan kepada makhluknya itu pasti dengan perantaraan sesuatu.

Obat menjadi perantara datangnya kesembuhan, Ulama / guru menjadi wasilah datangnya ilmu, orang kaya menjadi wasilah datangnya rezeki Allah, dan sebagainya.

Semua itu sebagai wasilah. Sedangkan sumber pertama adalah Allah. Demikian pula dalam masalah doa, anugerah Allah yang wujudnya keterkabulan itu datangnya dengan wasilah para Nabi, Ulama dan Sholihin.

BENTUK TAWASSUL

Tawassul itu bentuknya ada 2 macam :

☑️ Tawassul dengan orang lain.

Tawassul bentuk ini ada 2 macam, yaitu ;

a). Meminta tolong kepada orang lain agar orang itu memohonkan sesuatu yang kita kehendaki kepada Allah.

Hal ini telah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat :

…...Dan kalaulah mereka telah berbuat lalim atas diri mereka, lalu datang kepadamu (Muhammad) untuk memohon ampunan kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun buat mereka, niscaya akan mereka dapati Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang “. (QS. An-Nisa : 64 ).

Ayat ini dengan jelas mengajarkan kita untuk bertawassul. Dalam hal ini meminta tolong kepada Rasul agar beliau memohonkan ampun buat kita kepada Allah.

b.) Memohon kepada Allah dengan perantara / tawassul keagungan derajat orang lain di sisi Allah.

Misalnya membaca Shalawat Badar ; adalah memohonkan rahmat Nabi dengan perantaraan keagungan sahabat pahlawan Badar (Bi ahli Badri Ya Allah).

Dalam suatu Hadits Nabi mengajarkan kepada seseorang yang buta dan ingin memohon agar sembuh dari butanya.

Doa tersebut adalah memakai tawassul, yaitu :

ﺍَﻟّﻠﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﻭَﺃَﺗَﻮَﺟَّﻪُ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﻨَﺒِﻴِّﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻧَﺒِﻲِّ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ، ﻳَﺎﻣﺤَﻤَّﺪُ ﺇِﻧِّﻲ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﺖُ ﺑِﻚَ ﺇِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻰ ﻓِﻰ ﺣَﺠَﺘِﻲ ﻫَﺪِﻩِ ﻟِﺘَﻘْﻀِﻲَ، ﺍَﻟّﻠﻬُﻢَّ ﻓَﺸَﻔِّﻌْﻪُ ﻓِﻲَّ . ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﻏﻴﺮﻩ )

Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu dan menghadap kepadaMu dengan perantaraan NabiMu, Muhammad Nabi Rahmah, Ya Muhammad sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku dengan perantaraan engkau dalam hajatku ini agar engkau penuhi, Ya Allah Syafa’atkanlah dia buatku “. (Riwayat At-Turmudzi, An-Nasa’i, Baihaqi, dan Thabarani).

Setelah selesai berdoa, maka sembuhlah penyakitnya dan bisa melihat seperti sedia kala. Demikian ajaran Nabi untuk tawassul.

☑️ Tawassul dengan amal kebaikan.

Hal ini adalah berdasarkan sebuah hadts riwayat Bukhari dan Muslim.

Haditsnya terlalu panjang untuk kita kutip di sini. Inti ceritanya sebagai berikut :

“Ada tiga (3) orang tertidur di dalam gua, gua tersebut lalu pintunya tertutup. Dengan Tawassul amal kebaikannya orang bertiga tersebut, ternyata dalam waktu singkat doanya terkabul dan pintu gua pun terbuka. ( Hadts ini termaktub juga dalam kitab syarah Hadits Dalilul Falihin Juz I, hal. 71 – 77 )

PRAKTEK PELAKSANAAN TAWASSUL

Pada dasarnya tawassul itu dilaksanakan dalam rangka mencari / menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sebagaimana firmanNya :

Wahai orang2 yg beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah ( = jalan untuk mendekatkan ) kepada Allah …..”. ( QS. Al Maidah : 35 )

Ayat ini memerintahkan agar kita bertakwa dan mencari wasilah kepadaNya.

Dalam sejarah perjalanan Islam, tawassul selalu dilakukan oleh para Ulama, bahkan oleh Nabi dan sahabat beliau.

1. Rasulullah pernah tawassul dengan hak Sailiin (pemohon kepada Allah) dan hak perjalanan beliau sendiri. Yaitu beliau berdoa :

ﺍَﻟّﻠﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍﻟﺴَّﺎ ﺋِﻠِﻴْﻦَ ﻟَﻚَ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻣَﻤْﺸَﺎﻱَ ﻫَﺬَﺍ ﺇِﻟَﻴْﻚَ

( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ )

" Ya Allah kami memohon kepadaMu dengan tawassul pada hak para pemohon kepadaMu dan hak perjalanan kami ini…..”. (HR. Ahmad, Baihaqi, Thabrani ).

Beliau mendoakan pada jenazah Ummu Fathimah dan tawassul dengan para Nabi sebelum beliau, yaitu sebagai berikut :

ﺇِﻏْﻔِﺮْ ِﻷُﻡَّ ﻓَﺎِﻃﻤَﺔِ ﺑِﻨْﺖِ ﺃَﺳَﺪٍ ﻭَﻭَﺳِّﻊْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻣَﺪْﺧَﻠَﻬَﺎ ﺑِﺤَﻖِّ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﻭَﺍْﻷِ ﻧْﺒِﻴَﺎﺀِ ﺍّﻟَﺬِﻳْﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻲ

( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺇﺑﻦ ﺣﺒّﺎﻥ )

Ampunilah (dosa) Ummu Fathimah binti Asad dan luaskanlah tempatnya, dengan tawassul pada Nabi-Mu dan para Nabi sebelum aku “. ( Riwayat Ath-Thabrani, dan dinyatakan Shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dari Anas bin Malik )

2. Sahabat Umar pernah tawassul dengan Sayidina Abbas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari :

ﺇِﻥَّ ﻋُﻤَﺮَﺍْﺑﻦَ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏ ﻛَﺎﻥَ ﺇِﺫَﺍ ﻗﺤَﻄْﻮَﺍ ﺇِﺳْﺘَﺴْﻘَﻰ ﺑِﺎْﻟﻌَﺒَّﺎﺱِ ﺑﻦ ﻋﺒﺪِ ﺍﻟﻤُﻄَّﻠِﺐ، ﻓَﻘَﺎﻝَ :

ﺍَﻟّﻠﻬُﻢَّ ﻛُﻨﺎَّ ﻧَﺘَﻮَﺳَّﻞُ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﻨَﺒِﻴِّﻨَﺎ ﻭﺇﻧَﺎ ﻧَﺘَﻮَﺳَّﻞُ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﻌَﻢِّ ﺑِﻨَﺒِﻴِّﻨَﺎ ﻓَﺎﺳْﻘِﻨَﺎ – ﻓَﻴَﺴْﻘَﻮْﻥَ

( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )

Sesungguhnya Umar bin Khathab bila terjadi kemarau panjang memohon hujan dengan tawassul pada Saidina Abbas bin Abdul Mutholib dan doanya : Ya Allah, kami memohon kepadaMu dengan tawassul pada Nabi kami maka turunkanlah hujan dan tawassul dengan paman Nabi kami maka, turunkanlah hujan. Maka hujanpun turun dengan deras “. (HR. Bukhari ).

3. Imam Syafi’i suka berziarah ke makam Imam Hanafi dan tawassul dengannya.

4. Imam Hambali berziarah ke makam Imam Syafi’i dan tawassul dengannya.

5. Imam Abu Hasan Asy-Syazili menganjurkan agar tawassul dengan Imam Al-Ghozali bila orang mempunyai hajat.

6. Syaikh Al-Bakri bin Muhammad Syatha’ –penyusun kitab ‘I’anatuth thalibin tawassul dengan Rasulullah.

7. Imam Abdul Rauf Al-Manawi pengarang Faidhul Qadir kitab syarah hadts Al-Jamiush Shaghir bertawassul dengan Rasulullah.

8. Syaikh Tharabulusi pengarang kitab Tauhid Al-Husunul Hamidiyah bertawassul dengan Zat Allah, sifat, dan Asma Allah serta Ruhaniyyah Rasulullah.

9. Para Ulama dan Kyai di Indonesia semuanya hampir ahli ziarah kubur dan bertawassul dengan Rasulullah, waliyullah, dan para Ulama yang telah meninggal dunia.

10. Shalawat Badar yang biasa dibaca oleh kaum Muslimin Indonesia adalah merupakan tawassul dengan para Syuhada Badar ( Bi Ahlil Badri Ya Allah ).

Melihat data tersebut, maka jika benar tawassul itu hukumnya musyrik seperti yang didakwahkan oleh sekelompok orang, berarti Rasulullah, para sahabat, dan para Ulama tersebut masuk neraka.

Sebab musyrik itu merupakan dosa besar yang tidak bisa diampuni. Lalu, siapa gerangan yang akan masuk sorga.

Adakah surga yang seluas langit dan bumi itu hanya disediakan untuk segelintir manusia yang memusyrikkan tawassul ?

TAWASSUL DENGAN ORANG MATI

Melihat uraian di atas, maka diketahui bahwa tawassul dapat dengan orang-orang yang dekat pada Allah, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

Apabila wasilah itu Rasulullah, maka ada sebuah Hadits yang menyatakan bahwa para Nabi itu masih tetap hidup setelah di kubur, bahkan melakukan shalat.

Bunyi Haditsnya :

َﺍْﻷَ ﻧْﺒِﻴَﺎﺀُ ﺃَﺣْﻴَﺎﺀٌ ﻓِﻰ ﻗُﺒُﻮْﺭِﻫِﻢْ ﻳُﺼَﻠُّﻮْﻥَ ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ )

Para Nabi adalah masih tetap hidup di kubur mereka dan melakukan shalat “. (Riwayat Al-Baihaqi)

Apabila wasilah itu para Ulama dan Shalihin, maka dinyatakan suatu ayat bahwa mereka tetap hidup setelah mati dan mendapat kenikmatan dari Allah :

Dan janganlah kamu mengira bahwa orang2 yg mati di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan memperoleh rezeki “ . (QS. Ali Imran : 169 )

Ayat ini menyatakan bahwa sesungguhnya orang mati di jalan Allah atau orang mati dalam keadaan Shalih pada hakekatnya tetap hidup.

Sudah barang tentu hidupnya bukan di alam dunia lagi tetapi di alam Barzah.

Mereka mendapat kenikmatan dan keutamaan di sana termasuk keutamaan mereka adalah mampu digunakan sebagai wasilah.

Disamping itu, Mazhab empat telah sepakat memperbolehkan tawassul dengan orang-orang Sholih, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

Bahkan keempat Imam Mazhab tersebut menganjurkan untuk melakukannya.

Ulama Salaf dan Khalaf dari Ahlil Madzahibil Arba’ah mensunnahkan bagi penziarah ke makam Nabi agar memohon syafa’at dan tawassul dengan Nabi, yaitu sebagai berikut :

ﻳَﺎﺭَﺳُﻮْﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺇِﻧِّﻲ ﻗَﺪْ ﺟِﺌْﺘَﻚَ ﻣُﺴْﺘَﻐْﻔِﺮًﺍﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻰ ﻣُﺘَﺸَﻔِّﻌًﺎ ﺑِﻚَ ﺇِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻰ

Ya Rasulullah sesungguhnya aku datang menghadap engkau seraya memohon syafa’atmu guna memohon ampun kepada Tuhanku dari dosaku”.

Wallahu a'lam.

Rudi Etnovian Hadi Kurniawan
Rudi Etnovian Hadi Kurniawan Agen HNI HPAI Sekaligus Seorang Blogger dan Menyediakan Jasa Pembuatan Website Sejak Tahun 2008
Iklan